LEES MEER
Insights

Wegwijs in het Belgisch subsidielandschap

Het subsidielandschap in België is en blijft uitermate complex. Het is moeilijk om een degelijke uitleg te vinden, de informatie staat overal rond, enz. Om het voor u makkelijker te maken, hebben we alle premie voor warmtepompen gebundeld in 1 handig overzicht.

Subsidies in België

Wallonië

 • Wallonie Entreprendre:

Wallonie Entreprendre staat onder andere in voor de begeleiding en de financiering van investeringen in de energietransitie. De begeleiding voor kmo's en grote ondernemingen gebeurt via 'Diagnostic bas carbone', de 'PME Green Challenge' en 'WalEnergie', de publieke sector wordt ondersteund via het 'Renowatt-programma'. 
Ze hebben ook verschillende financieringsprogramma's waarmee ze ondernemingen kunnen helpen in hun energietransitie. Bij Easy'green bijvoorbeeld kan er voor het volledig investeringsbedrag tot € 1.000.000 geleend worden zonder garantie, zonder dossierkosten enz. De 'Tailored Green' lening kan tot 49% van het investeringsbedrag dekken voor een bedrag van € 1.000.000 tot € 10.000.000. Ook hier moeten er geen dossierkosten betaald worden. Dit zijn enkele van hun mogelijkheden, maar we kunnen u gerust in contact brengen met één van hun specialisten, die alles nader kan toelichten. Stuur ons zeker een berichtje via het contact-formulier.

 • Environnement & utilisation durable de l'énergie:

Deze premie werd uitgegeven voor groene investeringen in onder andere chillers en warmtepompen. Er geldt een minimuminvestering (€ 20.000 voor kmo's - € 25.000 voor grote ondernemingen) en de installatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden. 
De premie voor de chillers wordt bepaald door de 'meerkost' (surcoût) te vermenigvuldigen met de brutorente. De percentages voor de meerkost zijn te vinden in het document van de Waalse regering en zijn afhankelijk van het natuurlijk koelmiddel en het vermogen. De brutorente is verschillend voor kleine en grote ondernemingen en of de onderneming zich in een ontwikkelingszone bevindt. Deze tabel kan ook teruggevonden worden in deze documenten
Voor warmtepompen wordt er een nettopercentage toegepast op het investeringsbedrag. Bij geothermie wordt de steun geval per geval berekend. Ook hier geldt er een verhoging indien de installatie/het bedrijf zich in een ontwikkelingzone in Henegouwen, Luxemburg of in een andere plaats bevindt. Deze zones werden bepaald door de Waalse regering en kunnen hier bekeken worden. De percentages kunnen in dezelfde brochure teruggevonden worden. 

Vlaanderen

 • Mijn VerbouwPremie: 
De VerbouwPremie geldt enkel voor de renovatie of herbestemming van gebouwen, waarbij de warmtepomp instaat voor de ruimteverwarming, eventueel in combinatie met de productie van sanitair warm water. Actieve koeling mag, maar dan op voorwaarde dat de warmtepomp de enige centrale verwarming is en dat er een fotovoltaïsche installatie aanwezig en aangemeld is. Een hybride installatie met een lucht/water warmtepomp, staat de Vlaamse regering niet toe. Qua technische voorwaarden geldt een minimale energie-efficiëntie en een maximale warmteafgiftetemperatuur van 55°C.
De subsidie voor appartementen is onder andere afhankelijk van het type warmtepomp of die privaat of gemeenschappelijk is. Bij niet-woongebouwen is de subsidie afhankelijk van het type en de capaciteit. Maximaal kan men 40% van het factuurbedrag terugverdienen. Alle details kan u hier vinden.
 • Ecologiepremie+:
De ecologiepremie+ is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig willen organiseren. Om in aanmerking te komen, moet de technologie voorkomen in een lijst, denk maar aan;
 1. Nieuw koelsysteem op basis van alternatieve koelmiddelen (< 300 kW)
 2. Aanwenden van geothermische warmte als proceswarmte of klimatisatie
 3. Recuperatie van restenergie (warmte/koude) waarbij de warmte niet gebruikt mag worden om elektriciteit te produceren (enkel voor kmo's).

Met deze premie kan men tot € 1.000.000 recupereren. De lijst en de overige voorwaarden kan men nalezen op de Vlaio-website.

 • GREEN investeringssteun:
De GREEN investeringssteun is er voor innovatieve technologieën die niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de Ecologiepremie+. GREEN staat voor GRoener en Efficiënter ENergiegebruik in de industrie en biedt steun aan bedrijven die investeren om hun productieproces te vergroenen of om hun totale energieverbruik te verminderen. Zowel geothermie, als industriële warmtepompen voor proceswarmte en andere technologieën komen hiervoor in aanmerking. De steun is op maat en wordt berekend op basis van de kosteneffectiviteit, meerkost, type investering... Maximaal € 1.000.000 bedraagt de premie, wat max. 20 tot 40% van de aanvaarde meerkost mag zijn. Meer informatie is op de Vlaio-website terug te vinden.
 • Strategische ecologiesteun (STRES):
De STRES is er voor groene investeringen in "strategische" spitstechnologie met een minimale investering van € 3.000.000. Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is onder andere afhankelijk van de performantie van de technologie. Terwijl de ecologiepremie+ gestandardiseerd is, is de STRES er voor specifieke en grotere investeringen. Meer weten? De aanvraagprocedure en de specifieke voorwaarden vindt men hier.
 • Call Groene Warmte:

Er wordt dit jaar slechts één call gelanceerd door de VEKA. Deze call wordt opengesteld voor het indienen van steunaanvragen van 21 oktober 2024 tot en met 4 november 2024 en er is een budget van 21 miljoen euro voorzien. Grootschalige warmtepompen met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth (of een uitbreiding van meer dan 300 kWth) komen in aanmerking. Ook de benutting van restwarmte voor bv. het verwarmen van woon- of kantoorgebouwen komt in aanmerking voor deze call. De steun kan aangevraagd worden op de website van de Vlaamse regering

Brussel

 • Renolution: verwarmen met een warmtepomp
De Renolution-subsidie geldt voor het plaatsen van kleine als grote warmtepompen, maar enkel in gebouwen die minstens 10 jaar oud zijn. Om de subsidie te ontvangen, moet de installatie voldoen aan enkele voorwaarden, zoals een minimale energie-efficiëntieklasse. De Brusselse regering subsidieert maximum 90% van het gefactureerd bedrag, met maximum € 50.000 voor woon- (appartementen) en niet-wooneenheden (bv. winkel) in een gebouw. Het bedrag is afhankelijk van de soort warmtepomp en uw bedrijfscategorie (standaard, VME, collectief of een sociaal verhuurkantoor). Bij niet-residentiële gebouwen of gemeenschappelijke delen is de premie 35% uit het investeringsbedrag met een maximum tot € 200.000. Alle (technische) voorwaarden en meer informatie is te vinden op Renolution.
 • Renoclick:
Deze premie is enkel voor publieke instellingen en openbare gebouwen in de tertiaire sector, zoals scholen, administratieve kantoren, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, sporthallen, culturele centra, musea, zwembaden... enzovoort. Echter zijn ziekenhuizen, universiteiten en huisvesting uitgesloten. Renoclick geldt enkel voor de energierenovatie van gebouwen die minstens 10 jaar oud zijn. Er kan tot maximaal 80% van het investeringsbedrag terugverdiend worden aan een tarief van maximum € 40/m2 vloeroppervlakte. Meer informatie vindt u op de Renolution-website.
 • Energy & Reno:

Dit is een voordelige lening vanuit de Brusselse regering om het energieverbruik te verminderen of te optimaliseren. Zelfstandigen en ondernemingen kunnen € 10.000 tot € 150.000 zonder waarborg lenen aan een rentevoet van 2%. Met de Energy&Reno-lening kan met tot 100% van de kosten dekken met een maximale looptijd van 7 jaar. Het initiatief gaat uit van Finance.brussels, alle informatie kan hier gevonden worden.

Gelijkaardige artikels