LEES MEER
Insights

De natuur vormt de toekomst - natuurlijke koelmiddelen onder de loep

Een warmtepomp of koelsysteem is maar zo milieuvriendelijk als het koudemiddel dat het gebruikt. Synthetische koudemiddelen maken deel uit van de milieuschadelijke en de laatste jaren zeer actuele F-gassen. Zo zijn vrijgekomen F-gassen verantwoordelijk voor liefst 2,5% van de totale Europese broeikasgasuitstoot, terwijl er betere alternatieven voorhanden zijn. Edergen trekt voluit de kaart van natuurlijke verwarming en koeling op basis van CO2 en propaan.

CO2 in spuitwater

CO2?

Deze hoeft geen introductie. Zonder CO2 is er geen leven. Het is noodzakelijk voor mens en natuur, en is het best herkenbaar als de bubbels in ons spuitwater. Jammer genoeg heeft deze afkorting voor velen een slechte bijklank, omwille van de problematiek waarbij CO2 wordt toegevoegd aan de atmosfeer, bijvoorbeeld bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Niettegenstaande heeft CO2 als koudemiddel een GWP-waarde van 1. De stof is niet brandbaar of giftig en in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar. CO2 of R744 maakt dan ook niet voor niets een snelle opmars binnen de wereld van klimaatoplossingen. Het koudemiddel komt het best tot zijn recht binnen toepassingen waar een grote vraag naar sanitair warm water is.

Kiezen voor energieoplossingen met CO2 als koudemiddel is profiteren van veel hogere afgiftetemperaturen (tot zelfs 90°C) in vergelijking met andere, traditionele warmtepompen. Een bijkomend voordeel is dat een mogelijke onbalans bij een grotere koelingsvraag kan worden opgevangen door de warmtevraag.

Toepassingen CO2

  • Industriële processen,
  • School- en sportfaciliteiten,
  • Ziekenhuizen,
  • Zwembaden,
  • Warmtenetten.
Alors que le CO2 représente les bulles dans l'eau gazeuse, le propane est ce avec quoi vous flottez dans l'air dans une montgolfière.

Propaan?

Vroeger gebruikte men propaan al voor koeldoeleinden en nu maakt dit vloeibare gas zijn comeback als koudemiddel van de toekomst. De stof, door technici R290 genoemd, heeft een GWP-waarde van 3 en daarmee een verwaarloosbaar effect op de opwarming van de aarde. Verder heeft propaan ongeveer dezelfde karakteristieken als traditionele koudemiddelen. Zowel voor industriële als residentiële gebouwen zijn er warmtepompen met propaan op de markt.

Toepassingen propaan

  • School- en sportfaciliteiten,
  • Hotels,
  • Logistieke gebouwen,
  • Appartementen,
  • Kantoorgebouwen.

Gelijkaardige artikels