LEES MEER

Privacy policy

Privacy policy

Edergen, gevestigd in de Gustave Fachedreef 4, 7700 Moeskroen, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.edergen.be. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Edergen met deze persoonsgegevens omgaat. Door onze website te gebruiken, stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

Verwerking van de persoonsgegevens

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens wanneer u contact met ons opneemt via onze website. We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, tijdstip van toegang en verwijzende websiteadressen.

Doeleinden van de verwerking

Edergen verwerkt persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van nieuwsbrieven en andere (marketing)informatie,
  • Het afhandelen van vragen en verzoeken,
  • Het verbeteren van de website en diensten,
  • Het evalueren van de effectiviteit van onze campagnes.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Edergen verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze rechten te beschermen.

Noodzakelijkheid van het verstrekken van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht, maar kan wel noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te kunnen gebruiken, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven of het afhandelen van vragen en verzoeken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Edergen neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (HTTPS) en worden persoonsgegevens versleuteld opgeslagen.

Bewaartermijn

Edergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om in te zien, te corrigeren of te verwijderen van hun persoonsgegevens. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en om hun persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

Wijzigingen privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst, en het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates of wijzigingen.

Contact

Indien u vragen of klachten heeft over het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens door Edergen, kunt u contact opnemen via het contactformulier of via Edergen, Gustave Fachedreef 4, 7700 Moeskroen, België.